OM VÅRA L-STÖD OCH MONTERINGSMÖJLIGHETER

L-stöd som används för stödmurar är för tunga att lyfta utan grävmaskin eller kranbil. I dagsläget tar nästan alla ut en grävmaskin för att göra ordning markbädden, oavsett valet av mur.

Uppstartskostnaden är då redan tagen för maskinen som finns på plats. Även om det för livslängdens skull inte krävs lika höga krav på markarbetet för L-stöd som för en ”plockstensmur” bör man alltid låta en erfaren entreprenör göra ett utlåtande av vilka djup och hur mycket massor som behöver bytas ut för att få den livslängd som önskas. En noggrann markbädd med dränering är en bra början på ett murbygge.

L-stöden är normalt kraftigare än an vanliga L-stöd, ryggens tjocklek är då 120mm och foten lutar så att vattnet rinner av och bort i det dräneringsrör som läggs innanför och under foten ände, så att inget vatten blir kvar. Vi har normalt not-not det vill säga två honor som gör det lätt att sätta stöden på plats och sedan gör man en kärngjutning så gjuts L-stöden ihop och kommer definitivt att stå kvar.

Vi kan dock applicera på, en s.k. fjäder så att det blir not-fjäder eller gjuta in gängor i de högre hörnen och sedan vid monteringen skruva ihop L-stöden med för-hålade plattjärn så tjänar man in monteringstid och får ett bra resultat.

Vi har försett L-stöden med två s.k. snabblyft DEHA 1,3 tons eller kraftigare om det är tunga element. Snabblyften gör att man snabbt får fast lyft-länkar och dylikt för effektiv sättning och lossning. Vi har även en tredje fästpunkt på fotens framsida som man kan sätta en kätting med spännare eller ett enkelt spännband för att snabbt få fotens bottensida plan så att man inte riskerar att skada markbädden och att arbetet går snabbt.

Höjden kan göras upp till tre meter, då ofta för att man vill ha en dubbelsidig mur på den översta delen. Längden är två meter som standard men vi går ofta in och ”snickrar” i formarna så att kunden får det som hon/han önskar.