L-stöd

L-stöd är ett betongelement som används flitigt i såväl offentliga som privata miljöer, dess funktion som stödmur är överlägsen. Våra standard L-stöd har i regel längdmåttet 2 meter men vi kan leverera anpassade mått. Höjdmåttet varierar från 40 cm upp till två meters höjd därefter används det så kallade T-stödet för att ta ännu större sidokrafter. Beroende på platsens förutsättningar så användes olika lastvärden alltså hållfasthetsnivåer.